Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, będzie to określenie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, żeby kupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do wartości innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona wykonane przez nich artykuły tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, ponieważ wpływają na przyrost inflacji (drożeją produkty z importu). Ponadto dewaluacja zrobiona w jednym państwie, motywuje inne państwa, które są głównymi partnerami handlowymi, do wykonania dewaluacji w celu ochrony swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby dóbr oraz usług, które jesteśmy w stanie kupić za odpowiednią kwotę. Z reguły jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja objawia się zmniejszeniem kursu konkretnej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost ceny towaru lub uslugi. Termin używany przede wszystkim w odniesieniu do podniesienia wartości waluty lokalnej do waluty innego kraju w przypadku ruchomych kursów walut (jest on kontrolowany przez rynek). Oznacza podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest nierzadko efektem deflacji. W układzie stałego kursu walutowego przyrost wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji staje się podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, ograniczenie kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku wartości dóbr importowanych. Negatywne skutki aprecjacji to osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu a także podniesienie kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy za granicą.Stanem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.